Form Legal » Dilekçeler » İsim Değiştirme Dilekçesi

İsim Değiştirme Dilekçesi

Kişilerin isim veya soy isim değiştirme hakları kişiye bağlı şahsi haklardandır. Kişilerin mevcut isim veya soy isimlerini değiştirmeleri için esas olarak Medeni Kanun hükümleri uyarınca dava yoluna gitmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, yakın zamanda yapılmış olan geçici kanuni düzenlemelerle, belirli hallerle sınırlı olarak, nüfus müdürlüklerine yapılacak başvuru ile de isim veya soyisim değişikliği yapılması mümkün hale getirilmiştir. Nüfus müdürlüklerine başvuru yoluyla isim veya soy isim değiştirme, 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’daki düzenleme ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 11. Maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu geçici düzenleme, isim veya soy ismiyle problem yaşayan birçok insana, belirli şartlar altında, kolaylaştırılmış bir prosedür sunmaktadır.

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği

İsim değişikliği dilekçesini ister PDF ister Word (.docx) formatında indirerek kullanabilirsiniz.

İsim Değiştirme Dilekçesi Nedir?

İsim değiştirme dilekçesi, nüfusa kayıtlı olan isim veya soy ismi değiştirmek amacı ile ilgili nüfus müdürlüğüne başvurmak için kullanılan dilekçedir. Dava yoluyla isim veya soyisim değişiklikleri için ise isim değiştirme dava dilekçesi hazırlanması gerekmektedir. 

isim-degisikligi-talep-dilekcesi-form-legal

İsim Değiştirme Dilekçesi Nereye Verilir? 

İsim veya soy ismini değiştirmek isteyenlerin, 06/12/2019 tarihinden itibaren olmak üzere, isim değiştirme dilekçesi ile son üç senedir yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçe nüfus müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Fakat, nüfus müdürlüklerine başvuru yoluyla isim değiştirme işlemi belli şartlara tabi tutulmuştur. Nüfus müdürlükleri, sadece kanunda açıkça yazan bu sebeplerle başvuru yapanların başvurularını dikkate almaktadır. Bu sebepler şunlardır: 

  1. Soyadının, 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3’üncü maddesine aykırı olması (İlgili madde: “Rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan soyadları kullanılamaz.”)
  2. Ad veya soyadında yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunması
  3. Ad veya soyadının genel ahlaka aykırı veya toplum tarafından gülünç karşılanması

Başvuru sebepleri yerinde görülen vatandaşların ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilir. İdarenin vereceği karar kesindir. Kanunda belirtildiği üzere, soyadı değiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte varsa karısının ve müracaat tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilir. Soyadı değiştirilen kadın ise kendisi ile birlikte ergin olmayan evlilik dışı çocukları varsa onların da soyadları düzeltilir. 

Yukarıda belirtilen şartlar dışında bir neden ile ismini veya soy ismini değiştirmek isteyenlerin mahkemeye başvurmaları gerekmektedir. Örneğin, toplum içinde mevcut kimliğinizde yazılan isim dışında başka bir isimle biliniyor ve bu durumu değiştirmek istiyorsanız isim değiştirme dava dilekçesi ile Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmalısınız. Bu durumda isim değiştirme nedeninizi ispatlamak için mahkeme huzurunda dinlenecek şahitler göstermelisiniz. İsim değiştirme nedeninize uygun düşen yetkili mercie başvurmanız çok önem arz etmektedir. 

İsim Değiştirme Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İsim değiştirme dilekçesi, ilgili kanuna atıfla ve yukarıda sayılan sınırlı sebeplerden en az birine dayandırılarak yazılmalıdır. İlgili dilekçede başvuranın adı ve soyadı, adresi ve başvurduğu tarih mutlaka belirtilmelidir. Form Legal‘de sizler için düzenlenmiş olan isim değiştirme dilekçesi örneğine kolayca ulaşabilirsiniz. Kısa sorulara vereceğiniz cevaplardan sonra ilgili dilekçeniz kullanıma hazır hale gelecektir.