Form Legal » Belgeler » İşçi Uyarı Yazısı

İşçi Uyarı Yazısı

İşçi uyarı yazısı, işçi belirlenen kurallara uymadığında onu ikaz etmek ve ikazı resmileştirmek için kullanılır. İşçi belirlenen kurallara uymamaya devam ettiği takdirde uyarıların daha önceden resmi olarak işçi uyarı yazısı kullanılarak yapılmış olması olası bir yasal süreçte ya da işten çıkarma durumunda size avantaj sağlayacaktır. Personele yapılmış bir uyarı yazısı kanıt olarak kullanılabilir.

İşçi Uyarı Yazısı

İşçi uyarı yazısı personelinizin ihlal ettiği kuralları resmi olarak belgelemek ve kendisine tebliğ etmek için kullanılır.

İşçi Uyarı Yazısı Nasıl Kullanılır?

Eğer çalışan performans düşüklüğü yaşıyor, iyi niyet anlaşmasını bozuyor, sorumluluklarını eksik bir şekilde yerine getiriyor, görevini kötüye kullanıyor ya da işyerinde düzeni bozuyorsa uyarı yazısını ona resmi bir şekilde bildirimde bulunmak için kullanabilirsiniz.

Çalışanların iş yerinde gösterdiği tutum, iş akdini sonlandırma ve derhal fesih için geçerli sebepler olabilir. Bazı davranışlar tek başına iş sözleşmesini sonlandırmak için yeterli iken bazı davranışların birden çok kez tekrarlanması geçerli bir sebep oluşturabilir.

Böyle bir durumda belgeyi ilgili departman ya da yönetici aracılığıyla doğrudan işçiye ileterek kullanabilirsiniz.

isci-uyari-yazisi-formlegal

Personel Uyarı Yazısının Yasal Geçerliliği

Ülkemizde işçi uyarı yazısının standartlarını ya da şeklini belirleyen yasal bir düzenleme henüz mevcut değil ancak İş Kanunu 109. Maddeye göre göre yasal bildirimler işyerinde çalışan personele yazılı ve açık bir şekilde iletilmelidir. 

Madde 109 – Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır.

Ayrıca, İdari Ceza Hükümleri İş Kanunu’nun 98. Maddesi ve 108. Maddeleri arasında düzenlenir. Daha detaylı bilgi için kanunu inceleyebilirsiniz

Ancak uyarı yazısını işçinize tebliğ etmeden önce yazılı olarak savunma almak yasal bir zorunluluk olmasada işçinize kendisini savunma hakkı vermenizi tavsiye ederiz.

Kesin olarak uyarı vermeye karar verdiyseniz  işçinizin tebliğ edilen uyarı yazısını kabul etmemesi durumunda durumu tutanakla tespit etmeyi unutmayın.

Yazılı Uyarı Nasıl Hazırlanır?

Belgeyi doldur butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfada size sorulan kısa sorulara cevap vererek işçi uyarı belgenizi hazırlayabilirsiniz. 

Bu sorular işveren bilgileri, işçi bilgileri, işyeri düzenini bozan eylemlerin ve olayların detayları ile beraber olayların tarihini öğrenerek yazınızı otomatik bir şekilde oluşturmak içindir.

Belgenizi oluşturduktan sonra yazıyı isterseniz Word (.docx) isterseniz PDF formatında indirerek kullanabilirsiniz.

İşçi uyarı yazısı bunlara ek olarak işveren ya da vekilinin bilgilerini, imzasını ve varsa şahitlerin bilgilerini içerir.

Yazınızı hazırlayıp indirdikten sonra çıktı alıp imzalayarak işçinize tebliğ edebilirsiniz. 

Alakalı Etiketler: personele uyarı yazısı örneği, uyarı yazısı, işçiye uyarı yazısı örneği, işçiye ihtar verilmesi, yazılı uyarı