Form Legal » Dilekçeler

Dilekçe Nasıl Yazılır? Dilekçe Örnekleri ve Yazım Kuralları

Dilekçe nasıl yazılır sorusu, birçok kişinin karşılaştığı bir konudur. Dilekçe yazmak, bir isteği, bir şikayeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek için resmi veya özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere yazılan imzalı başvuru yazısıdır. Her Türk vatandaşının resmi kurumlara dilekçe verme hakkı vardır ve bu hak anayasa teminatı altındadır. 

Dilekçe yazarken bazı kurallara uyulması gerekmektedir. Dilekçeler beyaz ve çizgisiz kağıtlara yazılmalıdır. Kağıdın arka tarafına yazılmamalı, şayet gerekiyorsa ikinci kağıt kullanılmalıdır. Dilekçe metni yazıldıktan sonra sağ alt köşeye imza atılır. İmzanın altına dilekçe sahibinin adı ve soyadı yazılır. Dilekçenin verildiği tarih ya sağ üst köşeye ya da sağ alt köşeye (imzanın üstüne) yazılır. 

Dilekçe yazmak, doğru ve etkili bir şekilde yapılması gereken bir işlemdir. Dilekçe örneği ve dilekçe nasıl olmalı gibi konularda bilgi sahibi olmak, dilekçe yazarken işinizi kolaylaştıracaktır. Bu makale, dilekçe nasıl yazılır sorusuna yanıt arayanlar için rehber niteliğindedir. 

Dilekçe Nedir?

Dilekçeler; resmi ya da özel kurumlara istek, şikayet ya da talep gibi durumları iletmek amacıyla kaleme alınan belgelerdir. Bir dilekçede imza, adres ve talebin iletildiği kurumla ilgili bilgilerin yanı sıra isteğin yani dilekçenin konusunu içerir. Elle yazılabildiği gibi bilgisayar çıktısı şeklinde kullanılması tercih edilir. Resmi bir dil kullanır, kısa ve nettir.

Dilekçe Nasıl Yazılır?

Dilekçe yazmaya başlamadan önce talebin ve talebin iletileceği kurumun belirlenmesinde fayda vardır. Eğer gerekliyse ek belgeleri önceden hazırlamış olmanız gerekir.

Dilekçenin ilk  unsuru başlıktır ve dilekçenin iletileceği makamı belirtir. Ardından dilekçe ile ilgili istek açık ve net bir biçimde ifade edilerek talep belirtilmelidir. İstek bölümü duruma göre “Gereğinin yapılmasını rica ederim.” ya da “Bilgilerinize arz ederim.” şeklinde bitirilmelidir. Ardından ad, soyad, imza ve adres eklenerek dilekçe tamamlanmalıdır. İhtiyaca göre en sona “EK” bölümü eklenebilir.

Dilekçe Yazım Kuralları ve Dilekçe Düzeni

  • Temiz ve çizgisiz bir tam boy A4 kağıdı kullanın:

Buruşturulmuş, kenarları ya da kendisi deforme olmuş bir kağıt kullanmayın. Ayrıca yarım kağıtlar da kullanılmamalıdır, kağıt tam boy olmalıdır.

  • Uygun bir kalem kullanın:

Kağıdın arkasında iz yapacak bir kalem kullanmayın, mümkünse kaliteli bir tükenmez kalem tercih edin. Mutlaka SİYAH ya da MAVİ bir kalem kullanın. KIRMIZI kalem ya da başka renkte kalem kesinlikle kullanılmamalıdır.

  • Kağıdın üstüne birkaç santimetrelik bir boşluk bırakın:

Bırakılan bu boşluk dilekçenin başka kurum ya da birimlere iletilmesi sırasında ya da dilekçe numarası verilirken kullanılır. Bu nedenle mutlaka boşluk bırakılmalıdır.

  • Yazım kuralları ve noktalama işaretlerine dikkat edin:

Dilekçenin yazılış amacını daha kesin bir şekilde anlatabilmek adına yazım kuralları ve noktalama işaretlerine dikkat edilmeli, anlam karışıklığına yol açılmamalıdır.

  • Resmi bir dille yazın:

Dilekçeler resmi kurumlara verileceği için resmi bir dille yazılmalıdır. Dil anlaşılır olmalı, dilekçe mümkün olduğu kadar kısa ve öz olmalıdır.

Dilekçe Bölümleri

Dilekçeler amacına uygun olarak ayrılmış birkaç bölümden oluşur ve belli bir hiyerarşik düzen içerisindedir. Dilekçe yazarken bu bölümlerin doğru kullanılmasına ve doğru sıralanmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde dilekçe amacına uygun olmayacağı gibi iletilen kurumlarca kabul edilmeyebilir ya da dikkate alınmayabilir.

Başlık

Dilekçe yazarken, başlık kısmı oldukça önemlidir. Başlık, dilekçenin içeriği hakkında özet bilgi verir. Başlık, dilekçenin en üst kısmında yer almalı ve büyük harflerle yazılmalıdır. Başlık kısmında, dilekçenin konusu kısaca belirtilmelidir.

Dilekçe İçeriği

Dilekçenin içeriği, konu hakkında detaylı bilgi verir. Dilekçe içeriği, açıklayıcı ve anlaşılır bir dilde yazılmalıdır. Dilekçe içeriği, dilekçenin amacını ve talebini belirtmelidir. Dilekçe içeriği, başka bir kişi veya kurum tarafından okunduğunda anlaşılır olmalıdır. Dilekçe içeriği, dilekçe sahibinin adı, soyadı, adresi ve iletişim bilgileri ile başlamalıdır. Dilekçe içeriğinde, konu hakkında detaylı bilgi verildikten sonra, talep açık bir şekilde belirtilmelidir.

Tarih

Dilekçenin en üst kısmında, tarih bölümü yer almalıdır. Tarih bölümü, dilekçenin hangi tarihte yazıldığını belirtir. Tarih bölümü, dilekçe sahibi tarafından dilekçenin yazıldığı tarihte doldurulmalıdır.

Ad Soyad

Dilekçenin sonunda, dilekçe sahibinin adı ve soyadı yer almalıdır. Ad soyad bölümü, dilekçe sahibinin imzasından önce yazılmalıdır. Ad soyad bölümü, dilekçe sahibinin kimliğini belirlemek için önemlidir.

İmza

Dilekçenin en alt kısmında, dilekçe sahibinin imzası yer almalıdır. İmza bölümü, dilekçe sahibinin dilekçeyi yazdığını ve talepte bulunduğunu gösterir. İmza bölümü, dilekçe sahibinin ad soyad bölümündeki isimle aynı olmalıdır. İmza bölümü, dilekçe sahibinin el yazısıyla yazılmalıdır.

Ek Belgeler Bölümü

Dilekçe sahibi, dilekçesine ek belge eklemek isteyebilir. Ek belgeler, dilekçenin sonunda yer alan ek belgeler bölümüne eklenmelidir. Ek belgeler bölümünde, eklenen belgelerin adı ve sayısı belirtilmelidir.

Dilekçe Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalar aşağıda listelenmiştir:

  • Dilekçe yazılacak kâğıdın sadece ön yüzü kullanılmalıdır.
  • Daktilo ve bilgisayar ile yazılabilir.
  • Elle yazılacak dilekçelerde dolmakalem ve mavi ve siyah renkli tükenmez kalem kullanılmalı kesinlikle başka renkle yazılmamalıdır.
  • Talep hangi kurumu ilgilendiriyorsa o kuruma hitaben yazılmalıdır.
  • Talep edilen şey yasalara uygun olmalıdır.

Dilekçe yazarken konu açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmelidir. Başlık kısa ve net tutulmalıdır. Başlık kalın veya italik yazıyla vurgulanabilir.

Dilekçe yazarken hitap edilecek kişi veya kurum belirtilmelidir. Hitap edilecek kişi veya kurumun tam adı ve görevi yazılmalıdır. Bu sayede dilekçenin doğru kişiye veya kuruma ulaşması sağlanır.

Dilekçe yazarken dil ve imla kurallarına uyulmalıdır. Dilekçe, resmi bir belge olduğu için doğru ve düzgün bir dil kullanılmalıdır. İmla hatalarından kaçınılmalıdır.

Dilekçe Nasıl Gönderilir?

Dilekçenin yazımı tamamlandıktan sonra, dilekçe en uygun şekilde gönderilmelidir. Dilekçeler genellikle posta yoluyla gönderilir. Posta yoluyla gönderim yaparken, dilekçenin hangi kuruma gönderileceği ve hangi adrese gönderileceği dikkate alınmalıdır.

Bazı durumlarda, dilekçeler bizzat elden teslim edilir. Bu durumda, dilekçenin hangi kuruma ve hangi birime teslim edileceği önceden öğrenilmelidir. Ayrıca, dilekçenin teslim edileceği tarih ve saat de önceden belirlenmelidir.

Dilekçenin gönderimi sırasında, dilekçenin aslının gönderilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca, dilekçenin yanında gerekli belgeler de eklenmelidir. Belgelerin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunmalıdır. Belgelerin eksik veya yanlış olması, dilekçenin işleme alınmasını engelleyebilir.

Dilekçe gönderimi sırasında, posta veya kargo şirketlerinin kurallarına uyulmalıdır. Dilekçenin güvenli bir şekilde gönderilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Ayrıca, dilekçenin takip edilebilmesi için gönderim sırasında takip numarası alınmalıdır.

Dilekçeye Cevap Süresi

Bir dilekçe yazıldıktan sonra, dilekçenin yazıldığı kurumun belli bir süre içinde cevap vermesi gerekmektedir. Dilekçeye verilen cevap süresi, dilekçenin verildiği kuruma ve dilekçenin konusuna göre değişebilir.

Genel olarak, dilekçeye verilen cevap süresi 30 gündür. Yani, bir kişi bir dilekçe verdiğinde, dilekçenin konusuna göre cevap verilmesi için kurumun 30 gün içinde cevap vermesi gerekmektedir. Ancak, bazı durumlarda cevap süresi daha uzun veya daha kısa olabilir.

Dilekçeye verilen cevap süresi, dilekçenin verildiği kurumun iç yönetmeliklerine veya yasal düzenlemelere göre belirlenir. Bu nedenle, dilekçe yazarken, dilekçenin verildiği kurumun iç yönetmeliklerini veya yasal düzenlemelerini incelemek faydalı olabilir.

Dilekçe Kanunu

Dilekçe yazımı, Türk Hukukunda Dilekçe Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Kanun, vatandaşların kamu kurumlarına ulaşımını kolaylaştırmak, haklarını aramalarını ve devletin işleyişi hakkında bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla çıkarılmıştır.

Dilekçe Kanunu’na göre, vatandaşlar her türlü talep, şikayet ve önerilerini dilekçe yoluyla ilgili kamu kurumlarına iletebilirler. Dilekçeler, devletin işleyişi hakkında bilgi edinme, hizmet alma, haklarını arama, adaleti sağlama ve benzeri amaçlarla kullanılabilir.

Dilekçeler, kanunen belirlenmiş bir şekilde yazılmalıdır. Dilekçe Kanunu’na göre, dilekçelerde belirli bilgilerin yer alması zorunludur. Bu bilgiler arasında başvuru sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, yerleşim yeri veya iş yeri adresi gibi kişisel bilgilerin yanı sıra, başvuru konusu, talep edilen işlem ve gerekçeler gibi bilgiler de yer alır.

Dilekçelerin yazımında, belirli bir dil ve üslup kullanımı da önemlidir. Dilekçeler, ciddi, resmi ve saygılı bir dil ve üslupla yazılmalıdır. Ayrıca, dilekçelerde gereksiz detaylara yer verilmemeli, konu kısa ve açık bir şekilde ifade edilmelidir. 

Dilekçe Hakkı

Dilekçe hakkı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 74. maddesi ile güvence altına alınmıştır. Bu maddeye göre, herkes, kendisiyle ilgili veya kamu hizmetlerinin işleyişi ile ilgili dilek, şikayet ve önerilerini yetkili makamlara yazılı olarak iletebilir.

Dilekçe hakkı, vatandaşların devlet yönetimine katılımını sağlayan önemli bir araçtır. Bu hakkın kullanımıyla vatandaşlar, kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunabilirler. Dilekçe hakkı aynı zamanda demokratik bir hakkın da ifadesidir.

Dilekçe hakkı, herhangi bir konuda yetkili makamlara başvurarak çözüm talep etmek için kullanılabilir. Örneğin, kamu hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar, haksız uygulamalar, vatandaşların haklarına yönelik ihlaller gibi konularda dilekçe hakkı kullanılabilir.

Dilekçe hakkı kullanılırken, dilekçenin içeriği ve yazım kurallarına dikkat edilmelidir. Dilekçe yazarken, çizgisiz beyaz kâğıt kullanılması, kesinlikle yarım kâğıt kullanılmaması, mahalle için (Mah.), sokak için (Sok.), numara için (Nu. , No.), apartman (Apt.), telefon (tel.) gibi kısaltmaların kullanılması gerekmektedir.