Form Legal » Excel Formülleri

Excel Formülleri

Excel, iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İster maliyet hesaplamaları, ister veri analizi, ister proje yönetimi olsun, Excel’in sunduğu formüller ve işlevler sayesinde karmaşık görevler daha kolay hale gelir.

Ancak bu formülleri hatırlamak ve doğru şekilde kullanmak zaman zaman zor olabilir. İşte tam da bu noktada bu sayfa devreye giriyor. Sayfamızda, en temel Excel formüllerinden en karmaşık olanlarına kadar birçok formülü ve nasıl kullanılacağını detaylarıyla bulabileceksiniz. Her bir formülü daha iyi anlamanız için adım adım açıklamalar ve örnekler sunuyoruz.

Böylece, işlerinizi daha hızlı ve etkin bir şekilde yapmanızı sağlayacak Excel formüllerini öğrenme fırsatı bulacaksınız. Eğitim materyaliniz olarak kullanabileceğiniz bu sayfa, Excel’in tüm gücünü kullanmanızı sağlayacak.

En Çok Kullanılan Excel Formülleri

Aşağıda en çok kullanılan Excel formülleri ve işlevleri bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu liste tam olarak 100 formül içermemektedir, çünkü Excel’deki formüllerin sayısı oldukça fazladır ve kullanım sıklığı kullanıcının ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir.

 1. SUM: Bir dizi hücrenin toplamını hesaplar.
 2. AVERAGE: Bir dizi hücrenin ortalamasını hesaplar.
 3. COUNT: Bir dizi hücredeki sayıları sayar.
 4. MIN: Bir dizi hücredeki minimum değeri bulur.
 5. MAX: Bir dizi hücredeki maksimum değeri bulur.
 6. IF: Belirli bir koşul doğruysa bir değer döndürür, aksi takdirde başka bir değer döndürür.
 7. AND: Tüm koşullar doğruysa DOĞRU döndürür, aksi takdirde YANLIŞ döndürür.
 8. OR: Herhangi bir koşul doğruysa DOĞRU döndürür, aksi takdirde YANLIŞ döndürür.
 9. NOT: Bir mantıksal değeri tersine çevirir.
 10. CONCATENATE/CONCAT: İki veya daha fazla metin parçasını birleştirir.
 11. LEFT: Bir metin dizesinin solundaki belirli sayıda karakteri döndürür.
 12. RIGHT: Bir metin dizesinin sağındaki belirli sayıda karakteri döndürür.
 13. MID: Bir metin dizesinin belirli bir konumundan başlayarak belirli sayıda karakteri döndürür.
 14. LEN: Bir metin dizesindeki karakter sayısını döndürür.
 15. FIND: Bir metin dizesindeki belirli bir metin parçasının başlangıç pozisyonunu bulur.
 16. SUBSTITUTE: Bir metin dizesindeki belirli bir metin parçasını başka bir metin parçası ile değiştirir.
 17. LOWER: Bir metin dizesini küçük harflere dönüştürür.
 18. UPPER: Bir metin dizesini büyük harflere dönüştürür.
 19. PROPER: Bir metin dizesindeki her kelimenin ilk harfini büyük harfe dönüştürür.
 20. TRIM: Bir metin dizesindeki gereksiz boşlukları kaldırır.
 21. VALUE: Bir metin dizesini bir sayıya dönüştürür.
 22. DATE: Belirli bir tarih oluşturur.
 23. NOW: Geçerli tarihi ve saati döndürür.
 24. DAY: Bir tarihteki gün numarasını döndürür.
 25. MONTH: Bir tarihteki ay numarasını döndürür.
 26. YEAR: Bir tarihteki yılı döndürür.
 27. TIME: Belirli bir zaman oluşturur.
 28. HOUR: Bir zaman değerindeki saati döndürür.
 29. MINUTE: Bir zaman değerindeki dakikayı döndürür.
 30. SECOND: Bir zaman değerindeki saniyeyi döndürür.
 31. VLOOKUP: Bir dizi veya tablo tarzı veri aralığında bir değeri arar ve bu değerin aynı satırdaki belirli bir sütundan değeri döndürür.
 32. HLOOKUP: Bir dizi veya tablo tarzı veri aralığında bir değeri arar ve bu değerin aynı sütundaki belirli bir satırdan değeri döndürür.
 33. INDEX: Bir dizi veya tablo tarzı veri aralığındaki belirli bir hücrenin değerini döndürür.
 34. MATCH: Bir dizi veya tablo tarzı veri aralığında belirli bir değerin konumunu bulur.
 35. OFFSET: Bir hücrenin belirli bir uzaklıktaki değerini döndürür.
 36. INDIRECT: Bir metin dizesi olarak verilen hücre referansının değerini döndürür.
 37. ROWS: Bir hücre aralığındaki satır sayısını döndürür.
 38. COLUMNS: Bir hücre aralığındaki sütun sayısını döndürür.
 39. TRANSPOSE: Bir dizi veya tablo tarzı veri aralığını transpoze eder (satırları sütunlara ve sütunları satırlara döndürür).
 40. RAND: 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı döndürür.
 41. RANDBETWEEN: Belirli bir aralıkta rastgele bir sayı döndürür.
 42. ROUND: Belirli bir sayıyı belirli bir basamak sayısına yuvarlar.
 43. ROUNDUP: Belirli bir sayıyı belirli bir basamak sayısına yukarı doğru yuvarlar.
 44. ROUNDDOWN: Belirli bir sayıyı belirli bir basamak sayısına aşağı doğru yuvarlar.
 45. SUMPRODUCT: İki veya daha fazla dizi arasında eleman bazında çarpma işlemi yapar ve sonuçların toplamını döndürür.
 46. COUNTA: Bir dizi hücredeki değer sayısını sayar.
 47. COUNTBLANK: Bir dizi hücredeki boş hücrelerin sayısını sayar.
 48. COUNTIF: Belirli bir koşulu karşılayan hücrelerin sayısını sayar.
 49. COUNTIFS: Birden fazla koşulu karşılayan hücrelerin sayısını sayar.
 50. SUMIF: Belirli bir koşulu karşılayan hücrelerin toplamını hesaplar.
 51. SUMIFS: Birden fazla koşulu karşılayan hücrelerin toplamını hesaplar.
 52. AVERAGEIF: Belirli bir koşulu karşılayan hücrelerin ortalamasını hesaplar.
 53. AVERAGEIFS: Birden fazla koşulu karşılayan hücrelerin ortalamasını hesaplar.
 54. PMT: Sabit bir faiz oranı ve sabit bir ödeme süresi olan bir kredi için ödeme miktarını hesaplar.
 55. IPMT: Sabit bir faiz oranı ve sabit bir ödeme süresi olan bir kredi için belirli bir dönemdeki faiz ödemesi miktarını hesaplar.
 56. PPMT: Sabit bir faiz oranı ve sabit bir ödeme süresi olan bir kredi için belirli bir dönemdeki anapara ödemesi miktarını hesaplar.
 57. NPER: Sabit bir faiz oranı, sabit bir ödeme miktarı ve sabit bir hedef değeri olan bir yatırım veya kredi için ödeme süresini hesaplar.
 58. RATE: Sabit bir ödeme miktarı, sabit bir ödeme süresi ve sabit bir hedef değeri olan bir yatırım veya kredi için faiz oranını hesaplar.
 59. PV: Sabit bir faiz oranı, sabit bir ödeme miktarı ve sabit bir ödeme süresi olan bir yatırım veya kredi için mevcut değeri hesaplar.
 60. FV: Sabit bir faiz oranı, sabit bir ödeme miktarı ve sabit bir ödeme süresi olan bir yatırım veya kredi için gelecekteki değeri hesaplar.
 61. NPV: Bir dizi nakit akışı ve bir indirim oranı için net bugünkü değeri hesaplar.
 62. IRR: Bir dizi nakit akışı için iç getiri oranını hesaplar.
 63. XIRR: Düzensiz bir dizi tarih ve ilgili nakit akışları için iç getiri oranını hesaplar.
 64. XNPV: Düzensiz bir dizi tarih ve ilgili nakit akışları için net bugünkü değeri hesaplar.
 65. SLN: Bir varlığın düz çizgi ile amortismanını hesaplar.
 66. SYD: Bir varlığın yıllara yayılmış amortismanını hesaplar.
 67. DDB: Bir varlığın çift düşüş oranı ile amortismanını hesaplar.
 68. DB: Bir varlığın sabit bir düşüş oranı ile amortismanını hesaplar.
 69. ACCRINT: Bir güvenlik için kazanılmış faizi hesaplar.
 70. CUMPRINC: Sabit bir faiz oranı ve sabit bir ödeme süresi olan bir kredi için belirli bir dönem aralığındaki toplam anapara ödemesini hesaplar.
 71. CUMIPMT: Sabit bir faiz oranı ve sabit bir ödeme süresi olan bir kredi için belirli bir dönem aralığındaki toplam faiz ödemesini hesaplar.
 72. EFFECT: Nominal bir faiz oranı ve yıllık bileşikleşme dönemlerinin sayısı verildiğinde etkili yıllık faiz oranını hesaplar.
 73. NOMINAL: Etkili bir yıllık faiz oranı ve yıllık bileşikleşme dönemlerinin sayısı verildiğinde nominal yıllık faiz oranını hesaplar.
 74. RECEIVED: Bir hazine bonosunun vadesinde alınacak miktarı hesaplar.
 75. PRICE: Bir hazine bonosunun fiyatını hesaplar.
 76. PRICEDISC: İndirimli bir hazine bonosunun fiyatını hesaplar.
 77. PRICEMAT: Vadesi gelen bir hazine bonosunun fiyatını hesaplar.
 78. DURATION: Bir hazine bonosunun Macaulay süresini hesaplar.
 79. MDURATION: Bir hazine bonosunun modifiye Macaulay süresini hesaplar.
 80. ODDFPRICE: İlk dönemi düzensiz olan bir finansal enstrümanın fiyatını hesaplar.
 81. ODDFYIELD: İlk dönemi düzensiz olan bir finansal enstrümanın getirisini hesaplar.
 82. TBILLEQ: Hazine bonosunun eşdeğer getirisini hesaplar.
 83. TBILLPRICE: Hazine bonosunun fiyatını hesaplar.
 84. TBILLYIELD: Hazine bonosunun getirisini hesaplar.
 85. YIELD: Bir hazine bonosunun getirisini hesaplar.
 86. YIELDDISC: İndirimli bir hazine bonosunun getirisini hesaplar.
 87. YIELDMAT: Vadesi gelen bir hazine bonosunun getirisini hesaplar.
 88. DISC: İndirimli bir hazine bonosunun indirim oranını hesaplar.
 89. COUPDAYBS: Bir hazine bonosunun bir kupon döneminin başlangıcından itibaren geçen gün sayısını hesaplar.
 90. COUPDAYS: Bir hazine bonosunun bir kupon dönemi boyunca geçen gün sayısını hesaplar.
 91. COUPDAYSNC: Bir hazine bonosunun bir kupon döneminin sonuna kadar geçen gün sayısını hesaplar.
 92. COUPNCD: Bir hazine bonosunun bir sonraki kupon tarihini hesaplar.
 93. COUPNUM: Bir hazine bonosunun ödenecek kupon sayısını hesaplar.
 94. COUPPCD: Bir hazine bonosunun önceki kupon tarihini hesaplar.
 95. AMORDEGRC: Bir varlığın azalan bakiye amortismanını hesaplar.
 96. AMORLINC: Bir varlığın düz çizgi amortismanını hesaplar.
 97. CONVERT: Farklı ölçüm sistemleri arasında bir değeri dönüştürür.
 98. DECIMAL: Bir sayıyı ondalık formata dönüştürür.
 99. HEX2BIN: Bir sayıyı onaltılık formattan ikili formata dönüştürür.
 100. BIN2HEX: Bir sayıyı ikili formattan onaltılık formata dönüştürür.

Bu formüller ve işlevler, birçok farklı Excel kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir yelpazede yer alır. Bununla birlikte, her kullanıcının belirli ihtiyaçlarına göre daha özelleştirilmiş formüller ve işlevler kullanması muhtemeldir.

Excel Formülleri Kullanım Rehberleri