Form Legal » Kira Artış Oranı Hesaplama

Kira Artış Oranı Hesaplama

Kira Artış Oranı Hesaplama: İş Yerleri Ve Konutlar İçin Kapsamlı Rehber

Son zamanlarda Türkiye’nin en büyük sorunları arasında kira artışı yer almaktadır. Kira artış oranı her yıl belirli kriterler ve değişimler baz alınarak devlet tarafından belirlenmektedir. Ayrıca Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi gereği güncellenmektedir.

Kira artışlarıyla ilgili yapılan düzenlemeler ile ilgili olarak ise Adalet Bakanı Bezir Bozdağ, bilgilendirme yaparak kira bedellerinin arttırılabileceğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Yapılan son açıklama ile kira artış oranının yüzde 25 ile sınırlandırıldığını söylemekte mümkün olmaktadır. Kira artış oranlarının 1 Temmuz 2023’e kadar geçerli ve devam etmekte olan sözleşmeler üzerinde uygulanacağı ifade edilmektedir. 

Bir mülkü kiraya veren kişiyle kiralayan kişi arasında düzenlenmekte olan kira sözleşmesine bağlı olarak kira artış oranı belirlenmektedir. Kiracı ve kiralayan kişi arasında yapılan sözleşmede kira artış oranının belirtilmemesi durumunda ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi gereği hükümler uygulanmaktadır.

Yenilenen kira sözleşmelerinde ise yasaya uygun olarak belirlenmektedir. Belirlenecek olan kira miktarının bir önceki kira yılı içerisinde tüketici fiyat endeksine göre belirlendiğini söylemek mümkün olmaktadır. Kanuna göre ise bu maddenin geçerli olması için kira sözleşmesinin 1 yıldan uzun sürmesi gerekmektedir. 

Kira artış oranının hesaplanması sırasında kira artış oranının tüketici fiyat endeksine bağlı olarak on iki aylık ortalamanın baz alınması gerekmektedir. Belirlenen kira artışının ise bu oranı geçemeyeceğini söylemek mümkün olmaktadır. Belirli dönemlerde kira bedelinin artış göstermesi, kira artış oranı olarak ifade edilebilmektedir.

Her yıl değişen yaşam şartları ve TÜFE artışı göz önünde bulundurularak artış yapılması söz konusu olmaktadır. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre kira artış oranlarının nasıl belirleneceğinin düzenlendiği söylenebilmektedir. 

Kira Artış Oranının Temel Unsurları

Kira artış oranlarına bir sınırlandırma getirilmesi ile birlikte oluşabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Kira zammına getirilen sınırlamalar aynı zamanda fahiş kira artımının önüne geçilmesi için de koruyucu bir etki oluşturmaktadır. Bir önceki yılın kira bedeli esas alınarak kira artış bedelinin %25 oranında artırılabileceği bilinmektedir. 

Kira artış oranları, belirlenen artış oranlarının üzerinde olacak şekilde düzenlenememektedir. Kanunda belirlendiği şekilde %25 kira artış oranının üzerinde fiyat uygulanması durumunda kira sözleşmeleri hukuki sonuçlar doğurmaktadır.

Bu şekilde yapılan kira sözleşmelerinde uzlaşmazlıkların giderilmesi için iptal ve tespit davaları açılabilmektedir. Günlük ve aylık kiralama işlemlerinde ise Borçlar Kanunu’na göre belirlenen maddeler geçerli olmamaktadır. Verilen zammın %25 oranının üzerine çıkmaması durumunda kiracının da yapılan zamma uygun bir şekilde ödeme yapması gerekmektedir. 

Kira artış oranının temel unsurları ise;
1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olan ve devam eden sözleşmelerin üzerinde uygulanacaktır. Bu tarihe kadar olan ve devam eden kira artışının %25 oranıyla sınırlandırıldığı söylenebilmektedir. 
Her yıl belirlenecek olan kira artış oranının bir takım değişimler ve kriterler değerlendirilerek devlet tarafından güncellendiği ifade edilebilmektedir. Bu durum ise TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre artış oranının belirlenebileceği şeklinde ortaya konulmaktadır. 
Kira sözleşmeleri ev sahibi ve kiracılar arasında gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında bir diğer unsur ise yasal düzenlemeler olarak ifade edilmektedir. Ev sahipleri ise mülklerini yasal düzenlemelere uygun olacak şekilde belirlemesi gerekmektedir.

Özellikle enflasyonun yüksek olduğu bu günlerde konut ve iş yeri sahipleri yapılacak olan kira artışıyla ilgili sıkıntılar yaşayabilmektedir. Üstelik oluşabilecek bu anlaşmazlıklara kiracı ve mülk sahibi arasında çıkan anlaşmazlıklarda eklenebilmektedir.

Kanunda kira artışıyla ilgili yer alan düzenlemelerin takip edilmesi önem arz etmektedir. Bu takip oluşabilecek olan sıkıntıların önüne geçilmesine yardımcı olmaktadır. Kira artışını belirleyen ve sınırlayan bir takım yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Kira artış oranının hesaplanması için de bir takım formüllerin bulunduğu söylenebilmektedir. 

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi)

Tüketici fiyat endeksinin kısaltması olarak TÜFE ifadesi kullanılmaktadır. Tipik bir tüketici tarafından satın alınan bir hizmet grubu veya ürünün fiyatlarında meydana gelen ortalama değişimleri gösteren bir ölçüt olarak ifade edilebilmektedir. TÜFE, yıllık enflasyon değerlerinde görülen değişimleri ölçmek için kullanılmaktadır. İstatistik biliminde tüketici fiyat endeksinin indeks sayılarla hesaplandığı söylenebilmektedir. 

Tüketici fiyat endeksinin kira artış oranı üzerinde de bir etkiye sahip olduğu söylenebilmektedir. Avrupa ülkelerinde yapılan sıralamaya göre Türkiye en fazla kiracıya sahip olan ilk 4 ülke arasında bulunmaktadır. Karşılaştırılan dönemler arasında yer alan toplam veya farkın düzenli bir gelire sahip olan bireylerin satın alma gücünün azalıp azalmadığını gösterdiği söylenebilmektedir. 

Yasal Sınırlar ve Düzenlemeler 

Kira artışı, kiracı ve mülk sahibi arasında yapılan sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda kira artış oranının belirlenmesinde yasal düzenlemelerde etkili olmaktadır. Borçlar Kanunu’nda yer alan yeni düzenlemeler 11.06.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 01.07.2023 tarihine kadar yenilenecek olan kira sözleşmelerini kapsamaktadır.

Yenilenen kira sözleşmesine bir önceki kira bedelinin %25’i oranında artış uygulanacağını söylemek mümkün olmaktadır. Yasal düzenlemelere uygun olmayan ve %25 oranın üzerinde yapılan sözleşmeler hükmünü kaybetmektedir. Yapılacak olan kira sözleşmelerinin belirlenen %25 oranın altında yapılmasında ise bir sorun bulunmamaktadır. 

Mülk sahibi ve kiracı arasında imzalanan kira sözleşmesinin kanunlara aykırı hükümler içeremeyeceği söylenebilmektedir. Kanunla belirlenen kira artış oranının üzerinde olacak şekilde bir düzenleme yapılamamaktadır. Borçlar Kanunu’nda geçerli olan maddelerin günlük ve aylık kiralama işlemlerinde geçerli olmadığı ifade edilebilmektedir 

İstatistikler ve Araştırmalar 

Her ay enflasyon verileri düzenli olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaktadır. Açıklanan bu veriler doğrultusunda ise kira artış oranlarının belirlenmesi söz konusu olmaktadır. Kiracıyı zor durumda bırakmamak için kira artış oranına yasal bir sınırlandırma getirilmektedir.

2022 yılında resmi gazetede yayınlanan içerik kapsamında 11 Haziran 2022 ve 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak olan kira sözleşmelerinde artış oranının %25 ten fazla olamayacağı belirlenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon oranı yıllık %47,83 olarak açıklanmıştır. 12 aylık ortalaması incelendiğinde ise %57,45 olarak belirlenmiştir. 

Bir önceki yılın aynı aylarına bakıldığı zaman en fazla kira artışı otellerde ve lokantalarda %82,62 olarak görülmektedir. %19,31 oranıyla en az artış gösteren grup ise konut olmuştur. Sözleşmesi yenilenecek olan ticari mülkler için ise %57,45 oranında gerçekleştirileceği söylenebilmektedir. 

Güncel Düzenlemeler ve Yüzde 25 Sınırı 

Kira artış oranıyla ilgili olarak bilinen son düzenlemeler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından belirtilmiştir. Yapılan düzenlemelere bağlı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olan ve devam eden sözleşmeler için uygulanacaktır. Uygulanacak olan kira artışı %25 oranıyla sınırlandırılmaktadır.

Yapılacak olan kira artış sözleşmesi, Tüketici Fiyat Endeksinde görülen artışa göre her sene düzenlenmektedir. Kira artışları her sene kira sözleşmesinin bitiminde gerçekleştirilmektedir. Yenilenecek olan kira sözleşmelerinin bir önceki yılın kira bedelinin baz alınması gerekmektedir. 

Cumhurbaşkanının Açıklamaları ve Detayları 

Kira artış oranları son zamanlarda Türkiye gündemini oldukça fazla meşgul etmektedir. Mülk sahipleri tarafından gerçekleştirilmekte olan yüksek kira artışlarının kiracıları zor durumda bıraktığı da söylenebilmektedir. Kira artışı ile ilgili olarak yapılan resmi açıklamalar 1 Temmuz 2023′ e kadar geçerli olan sözleşmeler üzerinde uygulanacak olan kira artışını %25 ile sınırlamaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından artan kira ve konut fiyatlarına değinilmiştir. Cumhurbaşkanı tarafından ”Kirada cebri adımlar atmak zorundayız. Fahiş fiyat artışlarına kurban etmeyeceğiz” Şeklinde açıklama yapılmıştır. 

Temmuz Ayı ve Sonraki Dönem İçin Kira Artışları 

Kira artış oranının belirli kanunlarla koruma altına alındığını söylemek mümkün olmaktadır. Fahiş kira artışlarına karşı önlem alınması için sınırlandırma yapılmıştır. Üstelik yapılan sınırlandırmanın hem kiracıyı hem de mülk sahibini koruduğunu söylemek mümkün olmaktadır.

Borçlar Kanunu’nun hükümlerine göre kira artış oranının her yıl belirlenen TÜFE oranından fazla olmaması gerekmektedir. Belirlenen oranın altında yapılacak olan düzenlemeler için ise herhangi bir yasal kısıtlama bulunmamaktadır. 

Kira artış oranıyla ilgili yapılan düzenlemeler 11 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ise 1 Temmuz 2023 tarihine kadar olacak kira artışlarını kapsayan bir düzenleme olarak bilinmektedir. Temmuz ayından sonraki dönemi kapsayan kira artışlarıyla ilgili düzenlemeler için ise tekrar istatistiki verilerin incelenmesi gerekmektedir. 

Konut Kira Artış Oranı 

Enflasyona bağlı olarak kira sözleşmelerinde de artışlar görülmektedir. Konut kira artış oranları ise kanunlarla güvence altına alınmıştır. 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olan sözleşmeler için kira artış oranı yüzde 25 oranıyla sınırlandırılmaktadır.

Konut kira artış oranında TÜFE kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise kira bedellerinin artırılabilmesi için gerekli olan kriterler arasında yer alması olmaktadır. Kira artış oranının hesaplanabilmesi için ise TÜFE verilerinin 12 aylık ortalamasının kullanılması gerekmektedir. 

Konut Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Konut kira artışının yapılabilmesi için öncelikli olarak hesaplanması gerekmektedir. Ev kira artış oranının hesaplanması TÜFE’nin 12 aylık ortalamasını kullanarak gerçekleştirilmektedir. Devlet tarafından her yıl açıklanmakta olan Tüketici Fiyat Endeksi’nde görülen artışa göre düzenlenmektedir.

Borçlar Kanunu hükümlerine göre ise kira artış oranlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre TÜFE oranından fazla olamamaktadır. Yapılacak olan kira artış oranının altında yapılacak olan artış oranında ise bir engel bulunmamaktadır. Konut kira artış oranı, kira sözleşmesinde öngörülen maddelere ve Tüketici Fiyat Endeksi oranlarına göre belirlenmektedir. 

Hesaplama Formülü ve Yöntemleri 

Konut kira artış oranının hesaplanması için kullanılmakta olan formülleri uygulamanız kolaylık sağlayacaktır. Konut kira artış oranı hesaplama formülü ise (TÜFE’nin 12 aylık ortalaması x Kira artış oranı) olarak ifade edilebilmektedir.

Taraflar arasında bir anlaşma bulunması durumunda anlaşma oranı kadar kira artışı gerçekleşmektedir. Bu miktarın bir önceki kira yılında TÜFE’nin 12 aylık ortalamasını geçemeyeceği söylenebilmektedir. 

Örnek Hesaplamalar ve Tablolar 

Konut ve iş yerlerinde yapılacak olan kira düzenlemelerinde farklı kanunlar bulunmaktadır. İş yerlerinde yapılacak olan kira artışları mülk sahibi ve kiracı arasında yapılan sözleşmelere göre belirlenmektedir. Konutlarda yapılacak olan kira artışlarının ise zam oranına yasal bir sınırlama getirilmektedir. Kira artış oranında yüzde 25 oranında tavan zam uygulaması devam edilmektedir. 
Mevcut kira bedelinin 10 bin TL olması durumunda kira artışı 2023 Temmuz ayında gerçekleştirilecektir. Yapılacak olan zam oranı %25 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle yapılacak olan kira artış oranı da 2500 TL olarak gerçekleştirilecektir. Ödenecek olan aylık yeni kira tutarının ise 12.500 TL olduğu söylenebilmektedir. 

Konut Kira Artış Oranı Ne Kadar?

Konut kira artış oranları için kanuni düzenlemelerle kısıtlamalar bulunmaktadır. Mesken kira artış oranı son düzenlemelerle %25 oranında belirlendiği için bu oranın üzerine çıkılmaması gerekmektedir.

Belirlenen kira artış oranının yüzde 25’in altında olması durumunda ise hukuki bir sorun oluşmamaktadır. Konut kiralarında tavan zam uygulaması 1 Temmuz tarihine kadar %25 olarak belirlendiği için oranın üzerinde zam yapılması halinde hukuki geçerliliği bulunmamaktadır. 

Güncel Oranlar ve Yıllık Değişimler 

Kiracılar ve ev sahipleri tarafından yapılacak olan güncel zam oranları için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak veriler beklenmektedir. Kira oranlarında yapılacak olan artışlarda meydana gelecek olan yıllık değişimlerin TÜİK verileri doğrultusunda hesaplandığını söylemekte mümkün olmaktadır.

Belirlenen konut kiralarında güncel durum ise mevcut sözleşmeler için %25 oranında tavan bir artış yapılabileceği şeklinde ifade edilebilmektedir. Bir sonraki sene için yapılacak olan zam oranları ise TÜFE verilerine bağlı olarak belirlenmektedir. 

2023 Yılı İçin Kira Artış Oranı Tahminleri 

Eylül ayında konut kiralarına gelecek olan kira artışları için ev sahipleri ve kiracılar TÜİK tarafından yapılacak olan enflasyon oranının açıklanması beklenmektedir. Kirada yapılan yüzde 25 zam sınırlamasının bu yılda uygulanmaya devam edileceği söylenebilmektedir.

Kira artış oranlarıyla ilgili olarak yeni bir karar alınmaması durumunda ise 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 zam sınırlaması devam edecek bir uygulama olacaktır. Kira artış oranları bu sene içerisinde de mevcut kiracılar için maksimum olarak yüzde 25 oranında yapılabilmektedir. 

Yüzde 25 Sınırı ve Etkileri 

Kiracıları ve konut sahiplerini korumak için kira sözleşmesi yapılmaktadır. Yapılmakta olan kira sözleşmelerinde yapılacak olan zam oranlarıyla ilgili de yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Devam eden kira sözleşmelerinde kiracıya maksimum olarak yüzde 25 oranında zam yapılması mümkün olmaktadır.

Aynı zamanda yapılacak olan zam oranının belirlenen tavan zam oranının altında yapılması da mümkün olmaktadır. Ev sahiplerinin kanunla düzenlenen yüzde 25 zam sınırına uyması gerekmektedir. Uymaması ve daha yüksek oranda zam talep etmesi durumunda ise kiracıların bu durumu kabul etmemesi gerekmektedir. 

Kiracılar tarafından yapılacak olan kira ödemelerinin banka hesaplarına yapılması gerekmektedir. Yapılabilecek olan fahiş kira zamlarının önüne geçilebilmesi için yüzde 25 sınırının oldukça etkili olduğunu ifade etmekte mümkün olmaktadır. 

Konut Türüne Göre Kira Artış Oranları 

Farklı konut türlerine göre kira artış oranlarında da oluşabilecek farklılıklar hakkında bilgi edinilmek istenmektedir. Konutlarda kira artışının hesaplanması için artışın yapılacağı aydan bir önceki ayda açıklanan TÜİK verilerinin 12 aylık ortalamalarına göre değişim oranı göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır.

Kira bedeline ilişkin yapılacak olan artışların en fazla bir önceki kira yılının kira bedelinin yüzde 25’i oranında arttırılabileceği söylenebilmektedir. Kira sözleşmesinin sona ermesine bağlı olarak ise ev sahibinin yeni kiracıdan daha fazla kira talep edebilmesi için ev sahibini evden çıkarması mümkün olmamaktadır. 

Kullanılmakta olan konut türüne göre ise yapılacak olan kira artış oranlarında bir farklılık meydana gelmemektedir. Müstakil ev, daire veya villa gibi farklı konutlar için yapılan farklı bir düzenleme bulunmamaktadır.

Açıklanan kira artış oranları farklı konut tiplerine göre farklı oranlarda belirlenmemiştir. Bu durumda tüm konut türleri için geçerli olan kira artış oranı maksimum %25 oranında yapılabilmektedir. 

Daire, Villa, Müstakil Ev Gibi Farklı Konut Türlerine Ait Kira Artış Oranları 

Kiracının oturduğu konut türüne göre farklı bir kira artış oranı belirlenmemiştir. Farklı konut türlerine ait olan kira artış oranları da aynı şekilde belirlenmektedir. Her türlü konut türü için yapılabilecek olan maksimum zam oranı yüzde 25 olarak belirlenebilmektedir. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre yapılan kira artış oranının farklı konut türlerinde de aynı oranda yapıldığını söylemek mümkün olmaktadır. 

İpuçları ve Öneriler 

Yapılan kira artış oranlarının belirlenen oranın üzerinde tutulması ve çok yüksek oranlarda zam uygulaması yapılması kiracı ve ev sahibi arasında anlaşmazlıkların oluşmasına yol açabilmektedir. Kira uyuşmazlıklarının yaşanması durumunda ev sahibi ve kiracı arasında arabuluculuk hizmeti alınması gerekmektedir.

Kira artışı konusunda ise bir uzlaşma sağlanamaması durumunda üst sınır yüzde 25’i geçmeyecek şekilde karar verilmesi gerekmektedir. Son zamanlarda kiralık konut bulmanın giderek zorlaşmaktadır. Bu sebeple ev sahipleri ve kiracılarda sıklıkla karşı karşıya gelmektedir. 

Konut Sahipleri ve Kiracılar İçin İpuçları 

Konut sahiplerinin yapılacak olan zam oranını belirlerken sözleşmede belirlenen maddeye veya kanunda belirlenen tavan zam sınırına uygun bir şekilde davranması gerekmektedir. Ev sahiplerinin mevcut kiracılarına yüzde 25’in üzerinde zam yapmalarına hukuki sınırlandırılma getirilmesi nedeniyle ev sahipleri mevcut kiracılarını çıkararak yeni kiracı almak istemektedir.

Sözleşmesi devam eden veya biten bir kiracının bu nedenlerle evden çıkarılması söz konusu olmamaktadır. 10 yılı doldurmadan ev sahibi tarafından kiracıya yönelik açılan tahliye davalarının kiracı lehine sonuçlandığını söylemek mümkün olmaktadır. 

Anlaşmalar ve Sözleşmeler 

Kiracı ve ev sahibi arasında yapılan sözleşmeler ve anlaşmalar iki tarafında haklarını koruyucu özelliğe sahiptir. Ev sahipleri ve kiracılar arasında yapılan sözleşmelerin ise kira artış oranını belirleyici bir etkisi bulunmamaktadır. Kiracılar ve ev sahipleri arasında yapılan sözleşmeler genel olarak 1 yıl süreli olarak yapılmaktadır.

Yapılan sözleşme sırasında iki taraf anlaşmalı olarak bir süre belirleyebilirler. Belirlenen süre sonunda ise yeni bir kira sözleşmesi hazırlanarak süreç devam ettirilmektedir. Ancak kiracı ve ev sahibi arasında herhangi bir konuda anlaşmazlık durumunda yapılan anlaşmalar ve sözleşmeler önem kazanmaktadır. 

Yapılan kira sözleşmesi her yıl aynı tarihte yenilenerek kira güncellemesi yapılmaktadır. Kiracının evden çıkmak istemesi durumunda ise belirtilen süre bitmeden 15 gün önce ev sahibine yazılı bir şekilde bildiride bulunulması gerekmektedir.

Ev sahibinin kiracıyı evden çıkarması için geçerli sebeplerinin olması gerekmektedir. Kiracı kendi isteğiyle evden çıkmak istemediği sürece ev sahibinin kiracıyı tahliye etmesi çok mümkün olmamaktadır. 

İş Yeri Kira Artış Oranı 

İş yeri kira artış oranının konut kira artış oranından farklı olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre iş yeri sahiplerinin yapabileceği zam oranları da belli olmaktadır.

TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakarak hesaplanmaktadır. İş yerleri için TÜFE kira artış oranı %57,45 olarak ifade edilmektedir. Bu durumda yapılacak olan zam için TÜFE esas alınmaktadır. 

İş Yeri Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?

İş yeri kira artış oranı, konut kiralarının artış oranına göre farklı şekillerde hesaplanmaktadır. Dükkan kira artış oranlarının hesaplanmasında TÜFE etkili olmaktadır. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre iş yeri kira artış oranlarının belirlendiğinin söylenmesi mümkün olmaktadır.

İş yeri sahipleri ve kiracılar tarafından yapılacak kira artış oranının nasıl yapılacağı da öğrenilmek istenmektedir. İş yerlerinin kira artış oranları ise her yıl yeniden belirlenmektedir. 

Hesaplama Formülü

Kira artış oranının hesaplanması için ilk olarak mevcut kira tutarının 25 ile çarpılması ve elde edilen sonucun ise 100’e bölünmesi gerekmektedir. Bu şekilde kira artış oranını elde etmek mümkün olmaktadır. 

Örnek Hesaplamalar 

İş yerinin mevcut kirasının 10.000,00 TL olması halinde 2023 yılı Mayıs ayında kira artış oranı TÜFE oranında artış gösterecektir. TÜFE iş yeri kira artış oranı %57, 45 olarak belirlenmektedir.

Bu durumda kira artış tutarı ise 5.745,00 TL olarak belirlenecektir. Belirlenen yeni aylık kira oranı ise 15.745,00 TL olarak belirlenmektedir. Buna bağlı olarak yıllık yeni kira oranının ise 188.940,00 TL olacağını söylemek mümkün olmaktadır. 

İş Yeri Kira Artış Oranı Ne Kadar?

İş yeri kira artış oranı yıllık olarak TÜFE verilerine göre belirlenmektedir. Belirlenen TÜFE sonucuna gire ise iş yeri kira artışı %57,45 olarak ifade edilebilmektedir. 

Güncel Oranlar ve Yıllık Değişimler 

Ticari alan ve iş yerlerini esas alan kira artış oranları TUİK verilerine göre belirlenmektedir. 2023 yılı Ocak ayı iş yeri ve ticari alanlar için kira artışı %72,45 olarak ifade edilebilmektedir. Yapılacak olan yıllık değişimlerin hesaplanması ise güncel TUİK verileri doğrultusunda hesaplanmaktadır. 

2023 Yılı İçin Kira Artış Oranı Tahminleri 

Gerçekleşecek olan kira artış oranlarıyla ilgili kiracılar ve iş yeri sahipleri enflasyona bağlı olarak belirsizlik yaşayabilmektedir. Yapılacak olan kira artışlarının kiracı ve iş yeri sahibi arasında yapılan kira sözleşmesine bağlı olarak gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca TÜFE verilerine göre hesaplanabileceğini söylemekte mümkün olmaktadır. 

Sektöre Göre İş Yeri Kira Artış Oranı 

Kiraya verilen iş yerinin bulunduğu sektöre bağlı olarak uygulanacak olan kira artış oranında bir değişiklik uygulanması söz konusu olmamaktadır. İş yerlerinin kira artışı TUİK verileri doğrultusunda belirlenmektedir. Çalışılan sektörün ise yapılacak olan artış üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. 

Perakende, Ofis, Sanayi Gibi Farklı İş Yeri Türlerine Göre Kira Artış Oranları 

İş yerlerinin perakende, ofis, sanayi gibi farklı çalışma alanlarında olabilmektedir. Ancak böyle olmasının kira artış oranı üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Kira artış oranları belirlenirken konut ve iş yerleri için yapılan farklı düzenlemeler bulunmaktadır. Bunun dışında iş yeri türlerine göre farklı kira artış oranları uygulanmamaktadır. 

İpuçları ve Öneriler 

İş yeri sahipleri ve kiracılar arasında yapılan anlaşmaların kira artış oranında bir etkisi bulunmamaktadır. Düzenlenen iş yeri kira sözleşmelerinde iş yeri sahiplerinin, kiracı kendi isteğiyle çıkmak istemediği sürece yıllar boyu uzayacak bir sözleşmeyle bağlı oldukları söylenebilmektedir. Ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü için her iki tarafında ılımlı davranmasında fayda bulunmaktadır. 

İş Yeri Sahipleri ve Kiracılar İçin İpuçları

İş yeri sahipleri ve kiracılar için karşılaşılan başlıca sorunların çözümü için bir takım önerilerde bulunulmaktadır. Dükkan kiralarının uzun dönemli olması oldukça önemli olmaktadır. Bu durumda iş yeri kiralarının tümünde kiracıların korunması amaçlanmaktadır. İş yeri kiralarının kısa süreli olmasının ise bir takım sakıncaları bulunduğunu belirtmek mümkün olmaktadır. 

Müzakereler ve Anlaşmalar 

Konutlar için yapılacak kira artış oranına bir sınırlandırma getirilmiştir. Ancak buna rağmen iş yeri için böyle bir sınırlama bulunmamaktadır. İş yerinde hem kiracının hem de mülk sahibinin haklarının korunması için kira sözleşmesinin imzalanması avantaj sağlamaktadır. 

Sıkça Sorulan Sorular 

Kira Artış Oranı Ne Zamandan Geçerli?

11 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olan kira artış oranı 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerlidir. İş yerlerinde yapılacak olan kira artış oranları içinde TÜFE oranlarının geçerli olduğu söylenebilmektedir. Borçlar kanununda yapılan düzenleme 11.06.2022 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve kira sözleşmelerini kapsadığı bilinmektedir.

Yenilenen kira sözleşmelerinde belirlenecek olan tutarın bir önceki kira bedelinin %25’i oranında olması gerekmektedir. Belirlenen %25 oranının üzerinde yapılacak olan kira sözleşmelerinin ise hükümsüz olduğu ifade edilebilmektedir. 

Kira Artış Oranı Hangi Tarihten İtibaren Geçerli?

Kira artış oranı, her yıl belirli değişimler ve kriterler baz alınarak devlet tarafından güncellenmektedir. Tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalamasını baz alarak kira bedellerinin artırılabileceği söylenmektedir.

Yapılan son kira artış düzenlemesi ile 1 Temmuz 2023’e kadar devam eden ve geçerli olan sözleşmelerde uygulanacaktır. Uygulanacak olan kira artışının yüzde 25 ile sınırlandırıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca kira artış oranının nasıl belirleneceğinin düzenlemesiyle birlikte ekonomik koşulların göz önünde bulundurulması sayesinde adaletli bir artış yapılması sağlanmaktadır. 

Yıllık Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?

TÜFE’nin 12 aylık ortalamasını kullanarak gerçekleştirilmektedir. Devlet tarafından her yıl açıklanmakta olan Tüketici Fiyat Endeksi’nde görülen artışa göre düzenlenmektedir.

Kira Artış Oranı Fazla Olursa Ne Olur?

Kira artış oranı yasal düzenlemeye göre yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Daha az miktarda bir artış yapılabilmektedir. Daha yüksek bir kira artışı yapılması durumunda ise geçerliliği bulunmamaktadır. 

Kira Artış Oranı En Fazla Ne Kadar Olabilir?

Kira artış oranı en fazla %25 olabilmektedir. Üzerinde yapılan bir kira artışı ise geçerli değildir.