Noterlerin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Form Legal » Blog » Noterlerin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Noterler devletin kendisinden bağımsız olarak ancak yine de devletin verdiği yetkiler ile birlikte; onaylama, tasdikleme, belgelendirme, denetleme gibi işlemleri yapan kurumlardır. Bu işlemler hukuki kimlik altında yapılır. Türkiye Noterler Birliği ise bütün noterlerin bağlı olduğu bir topluluktur.

Vekâlet, velayet, Evrak, araç veya mülk devir teslim işlemleri, benzeri güvence altına alınması gereken birçok belge ve evraklar noterlerce tasdik ve tahkim edilir. Noterlerin amaçlarından bir tanesi; bireylerin haklarını güvence altına almak ve ileride doğması muhtemel olan anlaşmazlıkların önüne geçmektir. Kısaca evraklara resmiyet kazandırırlar. Bu esnaflar kendi aralarında rekabet yapamazlar. 1512 numaralı kanun vesilesi ile 1972 yılında kurulmuş olan Türkiye Noterler Birliğine bağlı olmaları sebebiyle gerek fiyat tarifesi gerek birliğin yaptırımları neticesinde rekabet önlenmiştir.

Devletten maaş almazlar. Mali yönden devlet ile alakaları bulunmamaktadır. Noterler Kanunun 50. Maddesine istinaden noterlikten başka iş yapamazlar ve çalışma saatleri de devlet memurlarının uymuş olduğu saatlere uymak zorundadır. Noterler kanununun 1. Maddesinde şöyle belirtilir; “Noterlik bir kamu hizmetidir. Bu esnaflar hukuki güvenliği sağlarlar ve anlaşmazlıkları önlemek amacı ile işlemleri belgelendirirler ve kanunlarla verilen başka görevleri de yerine getirirler.”

Noterlerden Yapılan Bazı İşlemler

 • İhtarname, ihbar veya tescil işlemlerinin tebliğ edilmesi
 • İmza Sirküleri çıkartılması
 • Vekâletname çıkartılması
 • Muhasebe defterlerin tasdik edilmesi
 • Tespit tutanaklarının hazırlanması
 • Zilyetlik devri sözleşmesi
 • Hisse devri sözleşmesi
 • Araç satış sözleşmesi
 • Satış vaadi sözleşmesi
 • Kimlik tasdiki
 • Diploma tasdiki
 • Şahadetname
 • Fesih name
 • Beyanname
 • İbraname
 • Borç senedi
 • Muvafakat name
 • Evlat edinme sözleşmesi
 • Taahütname

Gibi birçok işlemi noterliklerden yaptırabilirsiniz. Noterler genellikle Muhasebecilerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin yolunun sürekli olarak düştüğü yerlerdir. Araç alış satış işlemleri de noterliklerde yapılır. Bunlardan farklı olarak emanet kabulü ve saklanması, vasiyetname, tebligat işlemleri gibi durumlarda da noterlerden faydalanılır. Bunlar noterlerin özel görevleri arasında yer alır.

Noterlerin Çalışma Saatleri

Noterler Hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında çalışmaktadırlar. Öğlen 12.30-13.30 saatleri arasında öğle arası verilmektedir. Noterler resmi tatillerde de faaliyet göstermemektedirler.

FORM LEGAL

Form Legal Türkiye Blog'u size iş süreçlerinizi hızlandırmak adına ipuçları ve rehberler sunar.