Kasko Değeri Nasıl Hesaplanır?

Form Legal » Blog » Kasko Değeri Nasıl Hesaplanır?

Araç sahipleri için kasko sigortası, araçlarının risklerine karşı koruma sağlamak için önemli bir maliyettir. Ancak, birçok araç sahibi kasko sigortası satın alırken kasko değerinin nasıl hesaplandığını merak etmektedir. Bu yazı, kasko değerinin ne anlama geldiğinden kasko sigortasında kullanılan temel kavramlara kadar her şeyi ele alacak. Ayrıca kasko değerinin hesaplanması için kullanılan yöntemleri ve faktörleri de tartışacağız.

Kasko Değeri Nedir?

Kasko değeri, bir aracın sigorta şirketi tarafından telafi edilecek maksimum değerini ifade eder. Bu değer, aracın piyasa değerine göre belirlenir. Yani, aracın piyasa değeri arttıkça kasko değeri de artar.

Bununla birlikte, kasko değeri sadece aracın piyasa değeri ile sınırlı değildir. Kasko değeri, aracın yaşına, modeline, kilometre durumuna ve diğer birçok faktöre bağlı olarak da belirlenebilir.

Örneğin, bir aracın yeni bir model olması ve az kullanılmış olması, kasko değerinin daha yüksek olmasına neden olabilir. Benzer şekilde, aracın özellikleri de kasko değerini etkileyebilir. Örneğin, bir aracın yüksek performanslı bir motoru veya lüks donanımları varsa, kasko değeri daha yüksek olabilir.

Kasko Sigortası Temel Kavramlar

Kasko sigortası genellikle iki temel kavram üzerine kuruludur: hasar değeri ve prim tutarı. Hasar değeri, sigorta şirketinin kasko talebi sırasında araca yapılacak tamir masraflarını karşılamak için ödediği tutardır. Prim tutarı ise, sigorta şirketine ödenen sigorta primi tutarının kendisidir.

Bununla birlikte, kasko sigortası kapsamı, sigorta şirketinin belirlediği koşullara göre değişebilir. Bazı kasko sigortaları, aracın yanması, çalınması veya doğal afetler gibi olaylar için kapsama sağlarken, diğerleri daha kapsamlı bir koruma sunabilir.

Kasko Değeri ve Piyasa Değeri Arasındaki Fark

Kasko değeri ve piyasa değeri sıklıkla karıştırılır. Piyasa değeri, bir aracın satış fiyatını ifade ederken, kasko değeri sigorta şirketinin aracı telafi etmek için ödediği maksimum tutarı ifade eder.

Bununla birlikte, kasko değeri ve piyasa değeri arasındaki fark önemlidir. Bir aracın piyasa değeri, aracın değerinin ne kadar olduğunu gösterirken, kasko değeri aracın tamir masraflarını karşılamak için ödenecek maksimum tutarı gösterir.

Örneğin, bir aracın piyasa değeri 50.000 TL olsun ve kaza sonucu tamir edilmesi gereksin. Tamir masrafları 20.000 TL olsun. Bu durumda, sigorta şirketi aracın tamir masraflarını karşılamak için 20.000 TL ödeyecektir. Ancak, aracın piyasa değeri ile kasko değeri arasındaki fark nedeniyle, sigorta şirketi aracın tamir masraflarını karşılamak için 50.000 TL değil, önceden belirlenmiş kasko değerini ödeyecektir.

Kasko Değeri Hesaplama Yöntemleri

Kasko değeri, aracın sigorta kapsamında olası zararlarına karşı belirlenen değerdir. Kasko değeri hesaplamak için birkaç yöntem kullanılır. Bu yöntemlerden bazıları:

Kasko Bedeli Tablosu Kullanarak Hesaplama

Bazı sigorta şirketleri kasko bedeli tablosu adı verilen bir tablo kullanarak kasko değerini hesaplamaktadır. Bu tablo, aracın marka, model, yaş ve özelliklerine göre kasko değerini belirler. Örneğin, yüksek performanslı bir aracın kasko değeri, aynı markanın daha düşük performanslı bir aracından daha yüksek olabilir.

Kasko bedeli tablosu, sigorta şirketlerinin araçların özelliklerine göre kasko değerini belirlemelerine yardımcı olur. Bu nedenle, aracın özelliklerine ilişkin doğru bilgilerin sağlanması önemlidir.

Online Kasko Değeri Hesaplama Araçları

Birçok sigorta şirketi, müşterilerine kasko değerini hesaplamalarına yardımcı olmak için online kasko değeri hesaplama araçları sunar. Bu araçlar, aracın marka, model, yaş ve kilometresine göre hesaplama yapar ve aracın piyasa değerine göre kasko değerini belirler.

Online kasko değeri hesaplama araçları, aracın özelliklerini ve piyasa koşullarını dikkate alarak kasko değerini belirler. Bu nedenle, doğru bilgilerin sağlanması önemlidir.

Sigorta Şirketleri ve Kasko Değeri Hesaplamaları

Her sigorta şirketi, kasko değerini hesaplamak için kendi yöntemlerini kullanır. Bazı sigorta şirketleri, aracın piyasa değerine göre kasko değerini belirlerken, bazıları aracın satın alma değerine göre hesaplama yapar.

Bazı sigorta şirketleri, aracın özelliklerine ve kullanımına göre kasko değerini belirler. Örneğin, aracın kullanım amacı, sürücüsünün yaşı ve tecrübesi gibi faktörler, kasko değerini etkileyebilir.

Sigorta şirketleri, kasko değerini belirlerken, aracın özelliklerinin yanı sıra, piyasa koşullarını da dikkate alırlar. Özellikle, aracın yaşı ve kilometresi gibi faktörler, kasko değerini etkileyebilir.

Kasko Değeri Etkileyen Faktörler

Bir aracın kasko değeri, birçok faktörden etkilenir. Bu faktörlerden bazıları şunlardır:

Araç Marka ve Modeli

Farklı araç markalarının kasko değerleri farklı olabilir. Örneğin, lüks araçlar daha yüksek kasko değerlerine sahip olabilir.

Ancak, araç marka ve modeli kadar aracın kullanım amacı da kasko değerini etkileyen faktörlerden biridir. Örneğin, ticari amaçlı kullanılan bir aracın kasko değeri, aynı model bir araca göre daha yüksek olabilir. Bunun sebebi, ticari araçların daha fazla kilometre yapması ve daha sık kullanılmasıdır.

Araç Yaşı ve Kilometresi

Eski ve çok kilometre yapmış bir aracın kasko değeri, yeni bir araca göre daha düşük olacaktır.

Bununla birlikte, araç yaşı ve kilometresi kadar aracın bakım durumu da kasko değerini etkileyen faktörlerden biridir. Düzenli bakım yapılmayan veya arızaları bulunan bir aracın kasko değeri daha düşük olabilir.

Araç Donanım ve Aksesuarları

Bazı araç donanım ve aksesuarları, aracın kasko değerini artırabilir. Örneğin, çift bölgeli klima, navigasyon sistemi gibi donanımlar kasko değerini artırabilir.

Ancak, araç donanım ve aksesuarları kadar aracın güvenlik özellikleri de kasko değerini etkileyen faktörlerden biridir. Örneğin, hava yastığı sayısı ve fren sistemi gibi güvenlik özellikleri, aracın kasko değerini artırabilir.

Araç Hasar Durumu ve Geçmişi

Bir aracın daha önce karıştığı kazalar ve hasarlar, kasko değerini düşürebilir. Aynı şekilde, hasar kaydı bulunmayan bir aracın kasko değeri daha yüksek olabilir.

Ancak, araç hasar durumu ve geçmişi kadar aracın kullanım durumu da kasko değerini etkileyen faktörlerden biridir. Örneğin, garajda park edilmesi ve düşük kilometre kullanımı gibi kullanım durumları, aracın kasko değerini artırabilir.

Kasko Değeri Nasıl Artırılır veya Azaltılır?

Kasko sigortası, araç sahiplerinin araçlarını korumak için tercih ettiği bir sigorta türüdür. Kasko sigortası, araçların hasar görmesi durumunda, tamir veya değişim maliyetlerini karşılar. Kasko sigortası satın alırken, kasko değeri hesaplanır ve primler buna göre belirlenir. Kasko değerini artırmak veya azaltmak, aracın özelliklerine ve hasar geçmişine göre farklılık gösterir. Bazı yöntemler şunları içerir:

Kasko Değerini Artıran Faktörler

 • Yüksek donanım ve aksesuarlar ekleme
 • Araçlara eklenen yüksek donanım ve aksesuarlar, aracın kasko değerini artırır. Örneğin, araca güvenlik kamerası, park sensörü veya navigasyon sistemi gibi özellikler eklemek, kasko değerini artırabilir.

 • Yüksek poliçe limitleri seçme
 • Poliçe limitleri, kasko sigortasının kapsamını belirler. Yüksek poliçe limitleri seçmek, aracın kasko değerini artırır. Ancak, yüksek poliçe limitleri seçmek, primleri de artırabilir.

 • Aracın bakımını düzenli yapma
 • Aracın düzenli bakımı, aracın değerini korur ve kasko değerini artırır. Düzenli bakım, aracın daha uzun süre kullanılmasını sağlar ve aracın hasar alma olasılığını azaltır.

 • Kasko bedeli tablosu kullanarak değeri artırma
 • Bazı sigorta şirketleri, kasko bedeli tabloları kullanarak araçların kasko değerini belirler. Bu tablolar, aracın özelliklerine ve yaşına göre kasko değerini hesaplar. Kasko bedeli tablosu kullanarak, aracın kasko değerini artırmak mümkündür.

Kasko Değerini Azaltan Faktörler

 • Eski bir araç satın alma
 • Eski bir araç satın almak, aracın kasko değerini azaltır. Eski araçlar, daha fazla hasar alma olasılığına sahiptir ve tamir maliyetleri daha yüksektir. Bu nedenle, eski araçlar, düşük kasko değerine sahip olabilir.

 • Daha düşük poliçe limitleri seçme
 • Daha düşük poliçe limitleri seçmek, kasko sigortasının kapsamını azaltır ve aracın kasko değerini düşürür. Düşük poliçe limitleri, primleri de düşürebilir ancak, araç sahibinin hasar durumunda daha fazla ödeme yapmasına neden olabilir.

 • Aracın düzenli bakımını yapmamak
 • Aracın düzenli bakımını yapmamak, aracın daha hızlı hasar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, aracın düzenli bakımı yapılmadığında, aracın kasko değeri düşebilir.

 • Araçta hasar izlerine sahip olmak
 • Araçta hasar izleri, aracın kasko değerini düşürebilir. Hasar izleri, aracın daha önce hasar aldığını ve tamir edildiğini gösterir. Bu nedenle, hasar izleri olan araçlar, düşük kasko değerine sahip olabilir.

Kasko sigortası satın almak önemli bir karardır ve kasko değerini doğru bir şekilde hesaplamak, uygun koruma sağlamak için önemlidir. Bu yazıdaki bilgiler, araç sahiplerinin kasko değerini hesaplama ve uygun kasko sigortası satın alma konusunda yardımcı olacaktır.

FORM LEGAL

Form Legal Türkiye Blog'u size iş süreçlerinizi hızlandırmak adına ipuçları ve rehberler sunar.